Wednesday, May 6, 2009

Pentadbir Sekolah

M.D.H ZAINALEE BIN IBRAHIM
GURU BESAR

TUAN HAJI ABD HAMID BIN HAJI AHMAD
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

ENCIK KHRIUL AZIZI BIN KHALID PJM
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

TUAN HAJI MD YUSOF BIN AHMAD
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

No comments:

Post a Comment